Stahlhelm

Německé helmy za II sv. války

 

    Jedním z charakteristických znaků německých vojáků, který pozná i laik, je helma (stahlhelm). Tyto helmy byly vyráběny v letech 1935 - 1945 a bylo jich vyrobeno přibližně 25 000 000 kusů.
   

    Prvním z typů helem používaných za války, byla helma vzor 1935 (M35). Tento typ byl do výzbroje zaveden 25.6. 1935. Helma byla lisována z molybdenového plechu, měla dovnitř zahnutý lem a na bocích ventilační otvory. Ventilační otvory byly u tohoto typu helmy nalisovány z dalších kusů do malých otvorů ve skořepině helmy. Tohoto typu helmy bylo vyrobeno několik milionů kusů.

   

    Dalším typem byla helma vzor 1940 (M40). Ta oproti předchozímu typu doznala menší změnu. Tvar helmy byl zachován, zůstalo i zahnutí lemu, jen ventilační otvory byly lisovány přímo ze skořepiny helmy. Tím se výroba zjednodušila.

   

    Posledním typem helmy, používané za II sv. války, je vzor 1942 (M42). Tento vzor se také tvarově shodoval s předchozími typy, ale bylo upuštěno i od zahnutého lemu. Lem byl pouze zabroušen. Tímto krokem se výroba helmy ještě zrychlila a její výroba zlevnila.

 

    Během války helmy vyrábělo pět výrobců a každý měl na helmě vyraženu svou značku:

EF -  Emaillierwerke AG Fulda

ET -  Eisenhüttenwerke Thale (CKL)

NS -  Vereinigte Deutsche Nickelwerke Schwerte

  Q -  FW Quist Esslingen

SE -  Sachsische Emaillwerke und Stanzewerke AG Lauter

Např. označení na této helmě: Výrobce - Eisenhüttenwerke Thale a číslo 66 znamená velikost plechové skořepiny.

 

Obtisky na helmách

    5.4. 1934 byl vydán předpis pro umístění obtisků na helmu. Obtisk v národních barvách má být umístěn na pravou stranu helmy a na levou stranu orlice se sklopenými křídly, třímající v pařátech svastiku. Pro Wehrmacht měla orlice barvu stříbrnou, pro Kriegsmarine zlatou. Obtisky měly být umístěny přesně 3mm pod větrací otvor tak, aby střed obtisku byl pod středem větracího otvoru.
     Podobné nařízení vešlo v platnost i u jednotek SS a to 12.8. 1935. Tam se uvádí, že runy na stříbrném štítu mají být umístěny na pravé straně a svastika na červeném štítu na levé. Od roku 1936 začaly jednotky SS dostávat nové helmy vzor 35. Do té doby používaly helmy z první sv. války. Nové helmy byly dodávány s už nanesenými obtisky přímo od výrobce.
    Po Polském tažení v roce 1939 byly zavedeny jisté změny v užívání obtisků na helmách. 21.3. 1940 německé vrchní velení nařídilo všechny helmy přetřít matnou strukturovanou barvou polní šedi a obtisky v národních barvách mají být odstraněny z už vyrobených helem. Výrobci dostali nařízení na nové helmy tyto obtisky už nenalepovat. Tento předpis uvádí, že opatření je zavedeno z důvodu maskování.
    U SS toto nařízení vyšlo v srpnu 1940. Helmy M40 se jednotkám začaly vydávat v březnu 1940. Jen na málo kusů byly nalepeny oba obtisky. Podle čísel šarží se dá usuzovat, že to jsou helmy vyrobené před zavedením nového předpisu. Jsou i helmy s oběma obtisky vyrobené po zavedení předpisu, lze však předpokládat, že tyto helmy používaly jednotky SS v koncentračních táborech.
    Na některých fotografiích je vidět u vojáků Wehrmachtu použití obou obtisků až do konce války. Může to mít několik důvodů. Mohli to být důstojníci nebo poddůstojníci, kteří tyto helmy používali aby se odlišili ve své jednotce, nebo si ji někteří staří frontoví veteráni ponechali, aby poukázali na svou dlouhou službu na frontě a helmu nafasovali ještě před zavedením předpisu.
    Výjimkou byly Policejní jednotky, které podobný předpis neobdržely. Proto na helmách nosili oba obtisky až do konce války.
    28.8. 1943 byl vydán další předpis, který továrnám vyrábějícím helmy nařizoval obtisky již nepoužívat. Policejní jednotky které dostaly nové helmy bez obtisků, je většinou aplikovaly samy. Zdá se, že byl předpis okamžitě akceptován, protože helmy se šaržemi produkce od konce srpna již obtisky nemají.
    Můžeme se jen domnívat, co bylo důvodem zavedení nového předpisu v roce 1943. Jedním z důvodů může být ten jako při zákazu používání obtisků v národních barvách a stranický štít. Toto je však málo pravděpodobné, jelikož tento rozkaz dostaly pouze továrny a né vojáci na frontě. Pravděpodobnější je, že použití obtisků bylo nákladné a časově náročné. Zastavením aplikace obtisků továrnám ušetřil čas a peníze. Tuto teorii dělá pravděpodobnější i to, že ve stejnou dobu bylo nařízeno přestat helmy pro Luftwaffe malovat modrošedou barvou. Od této doby továrny vyráběly jeden typ helmy v barvě polní šedi a bez obtisků. Tyto helmy mohly být vydávány jakékoli jednotce bez ohledu na druh zbraně. Toto opatření jistě ušetřilo peníze a zefektivnilo výrobu.