Německé povely

Německé povely

 

    Německé velení podle vojenské příručky Reibert.

 

Nástup:

    Pokud se vojáci nacházejí ve volné činnosti, velící zavelí "ACHTUNG !" (končit, pozor !). Po zaznění povelu vojáci zaujmou základní postoj čelem k velícímu a vyčkají dalšího povelu.
    Velící se postaví na místo kde chce aby jednotka nastoupila, levou rukou naznačí směr kterým chce aby se jednotka řadila a zavelí "IN LINIE ZU EINEM GLIED / ZWEI / DREI GLIEDE ANGETRETEN !" (v řad / dvoj / troj řad nastoupit !). Jakmile se první voják postaví po jeho levici, udělá několik kroků vpřed, čelem vzad a sleduje řadící se vojáky. Jakmile zazní povel "ANGETRETEN !", vojáci urychleně nastoupí do určeného počtu řadů, stojí v základním postoji a řadí se podle pravého krajníka.
    Po nastoupení vojáků do tvaru, se velí "RICHT EUCH !" (vyrovnat !). Na vydaný povel všichni vojáci stojící v řadu otočí hlavu vpravo a rovnají se podle pravého krajníka. Ten hlavu neotáčí. Rozestupy jsou takové, že se vojáci, stojící v základním postoji, lehce dotýkají lokty a vzdálenost řad od sebe je 80cm. (Délka natažené paže, lehce se dotýkající konečky prstů zad vpředu stojícího vojáka). 
    V případě povelu "IN REIHE / ZWEI / DREI REIHEN ANGETRETEN !" (v zástup / dvoj / trojstup nastoupit !), se vojáci řadí za velícím, který po zařazení prvního vojáka vystoupí vpřed, udělá čelem vzad a sleduje řadící se  jednotku. Vojáci se staví do základního postoje a vyrovnávají se předpažením levé ruky tak, aby se lehce dotýkali konečky prstů zad vpředu stojícího vojáka. Pokud jde o dvoj či trojstup, předpaží jen vojáci stojící v pravé řadě. Ostatní se rovnají podle nich, hlava vytočená vpravo. Vojáci ze vzájemně lehce dotýkají lokty. Následuje povel "AUGEN GERADE AUS !" (přímo hleď !). Na povel "AUS !" vojáci otočí hlavy přímo, případně připaží a stoj v základním postoji.
    Poté může následovat povel "RÜHRT EUCH !" (pohov !). Po zaznění tohoto povelu voják spustí paže volně podél těla a zároveň mírně vykročí levou nohou vpřed.
    Po zaznění povelu "STILLGESTANDEN !" (pozor !), se voják postaví do základního postoje tzv. "GRUNDSTELLUNG".
    Základní postoj "GRUNDSTELLUNG":
Voják stojí zpříma s vypjatou hrudí, brada mírně vzhůru, oči se dívají zhruba do úrovně druhého patra. Paty má u sebe, špičky mírně od sebe tak, že chodidla svírají úhel menší než pravý. Ruce jsou v loktech mírně pokrčené, v rovině s tělem. Dlaně položené na stehnech, prsty natažené, prostředník na švu kalhot. Pokud má voják pušku, drží ji v poloze "GEWEHR UP !" (k noze zbraň !), pravou rukou za hlaveň v úrovni horní objímky. Puška směřuje lučíkem spouště vpřed, pažba u špičky pravé boty.
    Chceme li uvést oddíl do pochodu, použijeme povel "ABTEILUNG IM GLEISCHRITT / OHNE TRITT / MARSCH !". (oddíle pořadovým / pochodovým / krokem pochodem vchod !). Na povel "MARSCH !" vykročí všichni vojáci, určeným druhem kroku, levou nohou vpřed.
    "ABTEILUNG HALT !" (oddíle zastavit stát !) Na vydaný povel "HALT !" udělají vojáci ještě jeden krok a nohu, která zůstala vzadu, přisunou a zaujmou základní postoj.

 

Slovíčka k nástupu:

 

Achtung                                                            - Končit, pozor
Stillgestanden                                                   - Pozor
In linie zu einem glied angetreten                     - V řad nastoupit
In linie zu zwei gliede angetreten                      - Dvojřad nastoupit
In linie zu drei gliede angetreten                       - Trojřad nastoupit
In reihe angetreten                                            - V zástup nastoupit
In zwei reihe angetreten                                    - Dvojstup nastoupit
In drei reihe angetreten                                     - Trojstup nastoupit
Richt euch                                                         - Vyrovnat
Augen gerade aus                                             - Přímo hleď
Augen rechts                                                     - Vpravo hleď
Augen links                                                        - Vlevo hleď
Hier                                                                   - Zde
Abzählen                                                           - Odpočítat
Vortreten                                                           - Vystoupit
Rechts um                                                         - Vpravo v bok
Links um                                                            - Vlevo v bok
Kehrt euch                                                         - Čelem vzad
Rührt euch                                                         - Pohov
Wegtreten                                                          - Rozchod
Antreten                                                             - Nástup

 


Slovíčka k pořadovce se zbraní:

 

Gewehr ab                                                        - K noze zbraň
Gewehr über                                                     - Na rámě zbraň
Gewehr umhängen                                           - Na řemen zbraň
Präsentiert das gewehr                                     - K poctě zbraň
Gewehr auf dem rücken                                    - Na záda zbraň
Seitengewehr pflanzt auf                                   - Bodák nasadit
Gewehr zusamen                                              - Pušky do jehlanu

 

 

Slovíčka k pochodu:

 

Abteilung im gleischritt marsch                           - Oddíle pořadovým krokem                                                                                         pochodem vchod
Abteilung im ohne tritt marsch                            - Oddíle pochodovým krokem                                                                                       pochodem vchod
Abteilung halt                                                      - Oddíle zastavit stát
Im laufschritt marsch, marsch                             - Poklusem klus
Im halber schritt maschiren marsch                    - Polovičním krokem vchod
Abteilung rechts schwenken                               - Oddíle vpravo zatočit
Abteilung links schwenken                                  - Oddíle vlevo zatočit 

 

 

Další užitečná slovíčka:

 

Folgen sie mir                                                      - Následujte mě
Folgen sie ihm                                                     - Následujte ho
Vorwärts                                                               - Vpřed
Zurück                                                                  - Zpátky
Hinlegen                                                               - Zalehnout
Aufstehen                                                             - Vztyk
Ruhe                                                                     - Ticho
Sofort                                                                    - Ihned, okamžitě
Zu befehl                                                               - Dle rozkazu, provedu
Gewehr in die hand                                               - Do zbraně
Klarmachen zum kampf                                        - Připravit k boji
Laden und sichern                                                 - Nabít a zajistit
Feuer                                                                     - Pal
Feuer frei                                                               - Palte dle libosti
Feuerpause                                                           - Zastavit palbu
Nichschiessen                                                       - Nestřílet
Vorsicht                                                                  - Opatrně
Pass auf                                                                 - Dej pozor
Deckung                                                                - Krýt se
Halt, wer is da                                                       - Stůj, kdo tam
Lösung                                                                  - Heslo

Waffen falle lassen                                                - Odhoď zbraň
Hände hoch                                                           - Ruce vzhůru