Velitelé divize Das Reich

 

 

SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen SS Paul Hausser (říjen 1939 - listopad 1941)


SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Wilhelm Bittrich (říjen 1941 - prosinec 1941) 


SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Matthias Kleinheisterkamp (leden 1942 - duben 1942) 


SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Georg Keppler (duben 1942 - únor 1943) 


SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen SS Herbert Ernst Vahl (únor 1943 - březen 1943) 


SS-Brigadeführer   und Generalmajor der Waffen SS Kurt Brasack (březen 1943 - duben 1943)


SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Walter Krüger (duben 1943 - listopad 1943)


SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen SS Heinz Lammerding (říjen 1943 - červenec 1944)  


SS-Obersturmbannführer Christian Tychsen (červenec 1944, pouze 2 dny)


SS-Oberführer Otto Baum (červenec 1944 - říjen 1944) 


SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen SS Heinz Lammerding (říjen 1944 - leden 1945)  


SS-Standartenführer Karl Kreutz (leden 1945 - únor 1945) 


SS-Gruppenführer Werner Ostendorff : (únor 1945 - březen 1945)


SS-Standartenführer Rudolf Lehmann (březen 1945 - duben 1945) 


SS-Standartenführer Karl Kreutz (duben 1945 - květen 1945)